Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  30599 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 110941 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 28578 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 30625 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 1823 
WŁADZE Wójt 46347 
WŁADZE Zastępca Wójta 43888 
WŁADZE Sekretarz 40484 
WŁADZE Skarbnik 39011 
WŁADZE Kierownik USC 30359 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 44786 
WŁADZE Komisje 35712 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 1585 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 39573 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 32998 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 37825 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 59185 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 34312 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 31695 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 33487 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 56523 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 16016 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 27376 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 26746 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 26864 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 21311 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 16618 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 3169 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 32076 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 27072 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 27287 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 27766 
AKTY PRAWA Uchwały 43813 
AKTY PRAWA Zarządzenia 35715 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 19486 
AKTY PRAWA Statut Gminy 16728 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 6326 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 32250 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 30103 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 33762 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 34485 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 35194 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 33844 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 29019 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 28653 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 17732 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 1200 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 35663 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 31788 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 31490 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 31259 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 30286 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 28863 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 29063 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 594 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 16270 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 13914 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 18670 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 29156 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 40007 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 74589 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 27094 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 23514 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 25021 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1352 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 8379 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 32238 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 39870 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 44547 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 50331 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 35059 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 49236 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 45334 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 40938 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 37369 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 4307 
  Ilość odwiedzin: 30599