Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  238148 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 113611 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 30303 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 32467 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 2298 
WŁADZE Wójt 48199 
WŁADZE Zastępca Wójta 45626 
WŁADZE Sekretarz 42207 
WŁADZE Skarbnik 40740 
WŁADZE Kierownik USC 32123 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 46354 
WŁADZE Komisje 37126 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 1927 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 41446 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 34750 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 39672 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 61304 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 36073 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 33434 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 35251 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 57558 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 16650 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 29091 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 28497 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 28646 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 23046 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 18213 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 3534 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 34009 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 27647 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 29193 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 29454 
AKTY PRAWA Uchwały 44447 
AKTY PRAWA Zarządzenia 36272 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 19954 
AKTY PRAWA Statut Gminy 18336 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 7229 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 33972 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 31996 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 35668 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 36411 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 37126 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 34687 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 30907 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 30573 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 19614 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 1678 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 37581 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 33517 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 33310 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 32954 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 32000 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 30617 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 30806 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 914 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 16745 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 14332 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 20298 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 31335 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 41386 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 79957 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 28308 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 24462 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 26590 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2661 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 9205 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 32992 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 41326 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 46356 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 52735 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 35811 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 51501 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 47174 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 42661 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 38332 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 4970 
  Ilość odwiedzin: 238148