Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  16975 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 102451 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 24871 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 26508 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 369 
WŁADZE Wójt 42219 
WŁADZE Zastępca Wójta 39855 
WŁADZE Sekretarz 36509 
WŁADZE Skarbnik 35085 
WŁADZE Kierownik USC 26526 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 40369 
WŁADZE Komisje 31752 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 442 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 35454 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 29375 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 33948 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 55096 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 30558 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 28060 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 29969 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 53900 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 14890 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 23822 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 24100 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 23381 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 17707 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 13603 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 2056 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 28007 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 25404 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 23660 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 24214 
AKTY PRAWA Uchwały 41753 
AKTY PRAWA Zarządzenia 31788 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 17650 
AKTY PRAWA Statut Gminy 13539 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 4237 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 28749 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 26455 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 30186 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 30680 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 31422 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 31641 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 25099 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 24967 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 14058 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 31567 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 28098 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 27550 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 27585 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 26562 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 25074 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 25276 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 14783 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 12854 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 15014 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 24333 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 35236 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 64341 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 23876 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 20463 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 21789 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 1135 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 29968 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 36199 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 40263 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 44306 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 32833 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 43892 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 40895 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 36822 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 34762 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 626 
  Ilość odwiedzin: 16975