Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  50636 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 77944 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 13813 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 14886 
WŁADZE Wójt 29662 
WŁADZE Zastępca Wójta 28038 
WŁADZE Sekretarz 25083 
WŁADZE Skarbnik 23630 
WŁADZE Kierownik USC 15349 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 27720 
WŁADZE Komisje 20365 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 23760 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 18800 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 22780 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 38366 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 19852 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 17602 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 19619 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 45522 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 5170 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 13568 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 13686 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 13102 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 7412 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 2190 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 15993 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 15070 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 13170 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 13611 
AKTY PRAWA Uchwały 33503 
AKTY PRAWA Zarządzenia 20689 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 11500 
AKTY PRAWA Statut Gminy 2891 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 14135 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 18156 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 15708 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 19419 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 19694 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 20545 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 24616 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 14351 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 14160 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 3489 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 19728 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 17326 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Przedszkola 3783 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 16411 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 16947 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 15651 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 14165 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 14508 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 9904 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 8950 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 4257 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 10530 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 18349 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 32822 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 11927 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 10757 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 12032 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 17663 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 21185 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 22457 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 24616 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 19420 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 24306 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 22817 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 20913 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 8049 
  Ilość odwiedzin: 50636