Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  17957 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 81836 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 16636 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 17815 
WŁADZE Wójt 32555 
WŁADZE Zastępca Wójta 30827 
WŁADZE Sekretarz 27828 
WŁADZE Skarbnik 26401 
WŁADZE Kierownik USC 18087 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 30503 
WŁADZE Komisje 23009 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 26565 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 21384 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 25409 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 42196 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 22442 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 20075 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 22019 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 47573 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 7492 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 16037 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 15905 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 15469 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 9968 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 4920 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 18781 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 17304 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 15756 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 16222 
AKTY PRAWA Uchwały 35206 
AKTY PRAWA Zarządzenia 22747 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 12667 
AKTY PRAWA Statut Gminy 5709 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 16727 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 20714 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 18421 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 21806 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 22329 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 23238 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 25967 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 16976 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 16804 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 6310 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 22593 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 20017 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Przedszkola 6565 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 19097 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 19588 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 18354 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 16917 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 17084 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 10972 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 9903 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 7067 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 14046 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 22054 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 40229 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 15022 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 13391 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 14264 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 20260 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 24793 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 26496 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 29362 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 22460 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 28995 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 27032 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 24624 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 12904 
  Ilość odwiedzin: 17957