Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  249073 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 46588 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 3964 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 3301 
WŁADZE Wójt 17974 
WŁADZE Zastępca Wójta 16954 
WŁADZE Sekretarz 14247 
WŁADZE Skarbnik 12879 
WŁADZE Kierownik USC 4488 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 16144 
WŁADZE Komisje 10101 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 12036 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 8960 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 11551 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 21002 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 9807 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 7861 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 9800 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 36233 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 111 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 3803 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 4088 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3660 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 1058 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 4817 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 4781 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 3545 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 3543 
AKTY PRAWA Uchwały 23197 
AKTY PRAWA Zarządzenia 6858 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 4001 
AKTY PRAWA Statut Gminy 7864 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 3979 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 8402 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 5102 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 9488 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 9146 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 9875 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 17582 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 3877 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 3872 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 8513 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 6950 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 6100 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 6876 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 5561 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 3976 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 4095 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 3396 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 3173 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 1381 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 2859 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 4116 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 1390 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 1365 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 3261 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 5940 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 6250 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 6043 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 6363 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 6026 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 6506 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 6279 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 6180 
  Ilość odwiedzin: 249073