Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  357705 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 48251 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 4820 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 4324 
WŁADZE Wójt 19012 
WŁADZE Zastępca Wójta 17990 
WŁADZE Sekretarz 15231 
WŁADZE Skarbnik 13835 
WŁADZE Kierownik USC 5495 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 17187 
WŁADZE Komisje 11031 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 13081 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 9932 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 12617 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 22547 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 10755 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 8808 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 10783 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 37004 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 664 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 4765 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 4957 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4580 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 1633 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 5831 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 5678 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 4452 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 4466 
AKTY PRAWA Uchwały 23979 
AKTY PRAWA Zarządzenia 7755 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 4663 
AKTY PRAWA Statut Gminy 8706 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 4918 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 9343 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 6063 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 10377 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 10106 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 10840 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 18295 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 4856 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 4774 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 9495 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 7867 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 6995 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 7787 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 6473 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 4902 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 5036 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 3931 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 3888 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 20 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 1954 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 3618 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 6074 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 2020 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 1954 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 4102 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 7254 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 7860 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 7631 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 8111 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 7449 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 8202 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 7849 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 7728 
  Ilość odwiedzin: 357705