Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  16993 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 108083 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 27394 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 29402 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 1550 
WŁADZE Wójt 45163 
WŁADZE Zastępca Wójta 42710 
WŁADZE Sekretarz 39336 
WŁADZE Skarbnik 37847 
WŁADZE Kierownik USC 29251 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 43480 
WŁADZE Komisje 34528 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 1295 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 38347 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 31869 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 36636 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 57873 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 33145 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 30584 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 32394 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 55876 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 15703 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 26264 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 25851 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 25757 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 20187 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 15717 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 2881 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 30839 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 26699 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 26113 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 26650 
AKTY PRAWA Uchwały 43196 
AKTY PRAWA Zarządzenia 34529 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 18954 
AKTY PRAWA Statut Gminy 15722 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 5701 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 31117 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 29049 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 32677 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 33364 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 34077 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 33193 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 27913 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 27560 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 16629 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 952 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 34342 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 30610 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 30234 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 30081 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 29078 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 27668 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 27851 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 15776 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 13616 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 17508 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 27722 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 38650 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 71175 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 25934 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 22539 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 23918 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 414 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 7310 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 31579 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 38625 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 43136 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 48118 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 34416 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 47181 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 43870 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 39600 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 36631 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 3241 
  Ilość odwiedzin: 16993