Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  26672 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 96776 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 22973 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 24379 
WŁADZE Wójt 40087 
WŁADZE Zastępca Wójta 37764 
WŁADZE Sekretarz 34547 
WŁADZE Skarbnik 33095 
WŁADZE Kierownik USC 24562 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 37675 
WŁADZE Komisje 29493 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 33429 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 27534 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 31987 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 52391 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 28671 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 26244 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 28119 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 52095 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 13440 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 22022 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 22337 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 21508 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 15890 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 11854 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 1311 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 25874 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 23458 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 21846 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 22446 
AKTY PRAWA Uchwały 40218 
AKTY PRAWA Zarządzenia 29572 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 16074 
AKTY PRAWA Statut Gminy 11743 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 3009 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 26937 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 24632 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 28309 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 28812 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 29542 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 29822 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 23228 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 23123 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 12251 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 29555 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 26256 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Przedszkola 12506 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 25555 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 25761 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 24719 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 23194 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 23397 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 13743 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 12099 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 13305 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 21823 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 32210 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 58305 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 22010 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 18961 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 20156 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 28248 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 33782 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 37351 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 41083 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 30828 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 40668 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 38070 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 34436 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 32784 
  Ilość odwiedzin: 26672