Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  124530 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 112154 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 29280 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 31411 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 2050 
WŁADZE Wójt 47069 
WŁADZE Zastępca Wójta 44531 
WŁADZE Sekretarz 41142 
WŁADZE Skarbnik 39651 
WŁADZE Kierownik USC 31065 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 45420 
WŁADZE Komisje 36274 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 1685 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 40354 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 33737 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 38616 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 60212 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 35033 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 32446 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 57120 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 34288 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 16310 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 28078 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 27475 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 27722 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 22061 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 17087 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 3303 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 32909 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 27326 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 28060 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 28466 
AKTY PRAWA Uchwały 44063 
AKTY PRAWA Zarządzenia 35917 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 19636 
AKTY PRAWA Statut Gminy 17372 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 6712 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 32985 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 30892 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 34534 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 35257 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 36002 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 34259 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 29794 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 29481 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 18532 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 1426 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 36503 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 32497 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 32223 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 31956 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 30987 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 29550 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 29790 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 654 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 16447 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 14092 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 19347 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 30106 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 40695 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 77515 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 27667 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 23959 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 25786 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1904 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 8630 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 32478 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 40430 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 45184 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 51490 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 35318 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 50242 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 46056 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 41440 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 37709 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 4424 
  Ilość odwiedzin: 124530