Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  130766 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 71712 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 11442 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 12006 
WŁADZE Wójt 26541 
WŁADZE Zastępca Wójta 25213 
WŁADZE Sekretarz 22194 
WŁADZE Skarbnik 20757 
WŁADZE Kierownik USC 12583 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 24785 
WŁADZE Komisje 17754 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 20907 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 16376 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 19566 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 33571 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 17365 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 15202 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 17239 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 43126 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 3958 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 11201 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 11296 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 10762 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 5474 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 545 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 13319 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 12803 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 10912 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 11199 
AKTY PRAWA Uchwały 30903 
AKTY PRAWA Zarządzenia 18040 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 9726 
AKTY PRAWA Statut Gminy 1697 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 11709 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 15847 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 13038 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 16921 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 17035 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 17808 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 22894 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 11763 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 11626 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 1342 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 16869 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 14709 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Przedszkola 1539 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 13865 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 14416 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 13122 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 11634 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 11870 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 8491 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 7766 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 3255 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 8014 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 13744 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 23070 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 9069 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 8105 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 9970 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 15062 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 17893 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 18421 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 20277 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 16393 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 20028 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 18783 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 17692 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 5002 
  Ilość odwiedzin: 130766