Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  10962 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 89290 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 20746 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 21909 
WŁADZE Wójt 37297 
WŁADZE Zastępca Wójta 35079 
WŁADZE Sekretarz 31993 
WŁADZE Skarbnik 30566 
WŁADZE Kierownik USC 22101 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 34849 
WŁADZE Komisje 26977 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 30879 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 25142 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 29453 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 49441 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 26259 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 23855 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 25777 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 50455 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 11258 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 19709 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 19935 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 19183 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 13625 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 8937 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 613 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 23029 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 21119 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 19521 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 20085 
AKTY PRAWA Uchwały 38381 
AKTY PRAWA Zarządzenia 27350 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 14586 
AKTY PRAWA Statut Gminy 9271 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 1737 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 24584 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 22338 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 25896 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 26330 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 27111 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 28563 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 20899 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 20783 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 10055 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 26986 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 23892 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Przedszkola 10301 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 23071 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 23405 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 22339 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 20799 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 21025 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 12711 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 11335 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 10940 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 18906 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 29258 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 52900 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 19962 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 17484 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 17773 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 25292 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 30520 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 33257 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 36676 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 27754 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 36129 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 33772 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 31059 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 20873 
  Ilość odwiedzin: 10962