Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  760750 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 61023 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 8235 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 8063 
WŁADZE Wójt 22719 
WŁADZE Zastępca Wójta 21518 
WŁADZE Sekretarz 18686 
WŁADZE Skarbnik 17243 
WŁADZE Kierownik USC 9004 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 20938 
WŁADZE Komisje 14415 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 16764 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 13142 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 15999 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 27435 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 14015 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 12054 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 14045 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 39797 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 2319 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 7969 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 8117 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7703 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 3588 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 9567 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 10036 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 7680 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 7818 
AKTY PRAWA Uchwały 26878 
AKTY PRAWA Zarządzenia 12699 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 7039 
AKTY PRAWA Statut Gminy 11457 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 8194 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 12597 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 9504 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 13633 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 13555 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 14343 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 20497 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 8267 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 8126 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 13055 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 11207 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 10169 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 11061 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 9737 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 8174 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 8399 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 6390 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 6129 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 1760 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 5060 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 8830 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 13200 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 5521 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 5025 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 7008 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 11460 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 13185 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 13088 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 14232 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 12154 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 14134 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 13345 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 13039 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 1970 
  Ilość odwiedzin: 760750