Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  13639 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 66975 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 9905 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 10110 
WŁADZE Wójt 24757 
WŁADZE Zastępca Wójta 23541 
WŁADZE Sekretarz 20553 
WŁADZE Skarbnik 19077 
WŁADZE Kierownik USC 10899 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 22963 
WŁADZE Komisje 16188 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 19106 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 14964 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 17973 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 30880 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 15829 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 13804 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 15838 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 41371 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 3205 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 9762 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 9883 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9397 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 4619 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 11537 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 11619 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 9407 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 9602 
AKTY PRAWA Uchwały 28800 
AKTY PRAWA Zarządzenia 15746 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 8331 
AKTY PRAWA Statut Gminy 931 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 10182 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 14430 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 11349 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 15407 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 15409 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 16148 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 21733 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 10098 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 9996 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 375 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 15038 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 12988 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Przedszkola 857 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 12077 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 12859 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 11534 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 9953 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 10334 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 7479 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 7004 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 2564 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 6564 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 11738 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 17670 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 7486 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 6492 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 8575 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 13421 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 15616 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 15923 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 17444 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 14415 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 17255 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 16219 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 15553 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 3511 
  Ilość odwiedzin: 13639