Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  34988 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 85471 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 18575 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 19796 
WŁADZE Wójt 34655 
WŁADZE Zastępca Wójta 32816 
WŁADZE Sekretarz 29803 
WŁADZE Skarbnik 28391 
WŁADZE Kierownik USC 20021 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 32563 
WŁADZE Komisje 24922 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 28565 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 23121 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 27277 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 45803 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 24218 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 21852 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 23795 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 48947 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 9211 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 17752 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 17906 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 17191 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 11520 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 7240 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 20725 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 19277 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 17572 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 18121 
AKTY PRAWA Uchwały 36886 
AKTY PRAWA Zarządzenia 25435 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 13564 
AKTY PRAWA Statut Gminy 7390 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 469 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 22835 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 20256 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 23747 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 24056 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 25062 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 27413 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 18772 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 18681 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 7862 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 24778 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 21836 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Przedszkola 8162 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 20959 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 21394 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 20177 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 18689 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 18962 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 11856 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 10602 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 8746 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 16330 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 26148 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 46326 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 17706 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 15567 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 16005 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 22775 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 27697 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 29800 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 32771 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 25127 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 32345 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 30246 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 27890 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 16450 
  Ilość odwiedzin: 34988