Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  586006 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 54290 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 6713 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 6247 
WŁADZE Wójt 20886 
WŁADZE Zastępca Wójta 19819 
WŁADZE Sekretarz 17022 
WŁADZE Skarbnik 15568 
WŁADZE Kierownik USC 7313 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 19167 
WŁADZE Komisje 12764 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 15178 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 11819 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 14555 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 25312 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 12656 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 10725 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 12688 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 38532 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 1594 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 6646 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 6805 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6421 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 2747 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 7701 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 7724 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 6086 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 6165 
AKTY PRAWA Uchwały 25507 
AKTY PRAWA Zarządzenia 10357 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 5984 
AKTY PRAWA Statut Gminy 10218 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 6604 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 11018 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 7823 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 12075 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 11908 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 12673 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 19481 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 6597 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 6522 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 11263 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 9585 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 8635 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 9491 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 8134 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 6575 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 6930 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 5172 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 5129 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 1019 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 3620 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 6023 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 9986 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 3781 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 3665 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 5578 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 9562 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 10704 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 10496 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 11229 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 10025 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 11263 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 10713 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 10523 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 30 
  Ilość odwiedzin: 586006