Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  18612 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 115249 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 31516 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 33764 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 2678 
WŁADZE Wójt 49606 
WŁADZE Zastępca Wójta 46992 
WŁADZE Sekretarz 43554 
WŁADZE Skarbnik 42107 
WŁADZE Kierownik USC 33492 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 47001 
WŁADZE Komisje 37710 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 2296 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 42753 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 35995 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 40986 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 62639 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 37335 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 34650 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 36403 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 58201 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 17081 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 30290 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 29205 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 29792 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 24256 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 19383 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 3897 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 35342 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 28111 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 30479 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 30738 
AKTY PRAWA Uchwały 45038 
AKTY PRAWA Zarządzenia 36828 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 20394 
AKTY PRAWA Statut Gminy 19540 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 7949 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 35193 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 33300 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 36962 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 37711 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 38457 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 35225 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 32190 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 31841 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 20896 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 2032 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 38988 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 34816 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 34674 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 34265 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 33316 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 31931 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 32147 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 1277 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 17137 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 14691 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 21587 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 32950 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 42294 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 83101 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 29098 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 25207 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 27706 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3406 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 9965 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 33735 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 42177 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 47842 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 54318 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 36525 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 53037 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 48666 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 43727 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 39158 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 5731 
  Ilość odwiedzin: 18612