Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2Protokół z konsultacji

społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji więcej ...

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji więcej ...

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji więcej ...

Sprawozdanie z konsultacji

projektu Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi " więcej ...
Protokół z konsultacji społecznych
projektu: "Strategia Rozwoju Dębicko Ropczyckiego Obszaru funkcjonalnego"Konsultacje społeczne projektu dokumentu pt: "Strategia Rozwoju Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego"


Projekt Uchwały w sprawie: "Rocznego projektu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Komunikat w sprawie projektu "Rocznego projektu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok."


Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków
z dnia 28 lutego 2013 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.


Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków
z dnia 28 lutego 2013 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków
z dnia 27 lutego 2013 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru położonego w miejscowościach: Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna, Nagoszyn.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru położonego w miejscowościach: Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna, Nagoszyn.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru położonego w miejscowościach:
Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna, Nagoszyn

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część 1.

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część 2.

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część 3.


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻYRAKÓW

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
III zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Żyraków dla
obszaru położonego w miejscowościach:
Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna

III. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków
Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Marta Węgrzyn

  Ilość odwiedzin: 357708