Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Informacja

Informacja

Obecny zakres oferty inwestycyjnej to możliwość nabycia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Żyraków.

Największe oferowane powierzchnie znajdują się w miejscowościach:
- Wola Żyrakowska 11ha- teren ten przeznaczony jest pod inwestycje typowo rolnicze. Na dzień 17 maja 2007r.został ogłoszony przetarg na dzierżawę, pod działalność rolniczą.
- Straszęcin 61 ha gruntów tzw. Buce Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania i przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego obszaru ma na celu umożliwienie lokalizacji funkcji usługowo –produkcyjnych na tym terenie. Położenie przedmiotowego obszaru, jego dotychczasowe użytkowanie /odłogowane pastwiska /,możliwość powiązania komunikacyjnego z układem zewnętrznym/ bliska odległość od projektowanej autostrady A4/,korzystna lokalizacja w stosunku do zabudowy mieszkaniowej powodują, że teren jest bardzo korzystny pod takie jego przeznaczenie. Na dzień dzisiejszy jest to największy obszar jaki gmina posiada, który przeznacza się pod działalność gospodarczą i inwestycyjną. Z myślą o ściągnięciu inwestorów została podjęta Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a także Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Sprowadzenie nowych inwestorów spowoduje jej rozwój i zmniejszy bezrobocie.

Drugim dużym obszarem położonym na terenie Gminy to działka około 60 ha położona w Straszęcinie będąca własnością Miasta Dębicy i od grudnia 2006r.trwają rozmowy na temat zagospodarowania i uchwalenia planu zagospodarowania pod ten teren. Wstępna koncepcja zakłada 18 ha pod budowę mieszkaniową, a pozostałe tereny pod inwestycje.Osoba publikująca: mgr Magdalena Dolczak
Data publikacji: 2007-05-09
  Ilość odwiedzin: 23592