Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr.261 poz.2603 z 2004r z późn.zm./oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U .z 2004 r. Nr 207 poz.2108 / Wójt Gminy w Żyrakowie ogłasza

PUBLICZNY PRZETARG

Na sprzedaż działki położonej w miejscowości Zawierzbie wykazanej w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2008r. .tj wtorek o godz.10 00 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie pokój nr 20. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości; jak w załączniku do przetargu, w kasie Urzędu Gminy w Żyrakowie do dnia 20 czerwca 2008r.tj.piątek.
Wadium wpłacone przez uczestnika ,który wygra przetarg zalicza się na poczet nabycia działki. Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa notarialna sprzedaży w terminie ustalonym przez Wójta Gminy w biurze notarialnym.Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy w oznaczonym dniu i godzinie – Wójt Gminy odstąpi do zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.Bliższych informacji odnośnie przetargu można zasięgnąć codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach pracy Urzędu Gminy Nr tel.6831221 wew. 113.Zastrzega się prawo UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU z podaniem przyczyny.Osoba publikująca: mgr Magdalena Dolczak
Data publikacji: 2008-05-23
  Ilość odwiedzin: 168773