Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 2. Podjęcie Uchwały w sprawie:
  a) dopłaty do odbiorców usług ? zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
   

 3. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 08 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2017 rok
  2. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Ravi Sp. z o.o. wraz z odpowiedzią na skargę
  3. uchwalenia Statutu Sołectwa Bobrowa
  4. uchwalenia Statutu Sołectwa Bobrowa Wola
  5. uchwalenia Statutu Sołectwa Góra Motyczna
  6. uchwalenia Statutu Sołectwa Korzeniów
  7. uchwalenia Statutu Sołectwa Mokre
  8. uchwalenia Statutu Sołectwa Nagoszyn
  9. uchwalenia Statutu Sołectwa Straszęcin
  10. uchwalenia Statutu Sołectwa Wiewiórka
  11. uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Wielka
  12. uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Żyrakowska
  13. uchwalenia Statutu Sołectwa Zasów
  14. uchwalenia Statutu Sołectwa Zawierzbie
  15. uchwalenia Statutu Sołectwa Żyraków
  16. udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  17. udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetow
 3. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017 rok"

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 


Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Adam Pryga
  Ilość odwiedzin: 17945