Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 14.07.2020

Obwieszczenie

"w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego obiektu budowlanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzegi Grabinka..."

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 14.07.2020

Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci

Zapytanie ofertowe

"Dowóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Gminie Żyraków do szkół i placówek specjalnych i integracyjnych w Dębicy"

13 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci

Obwieszczenie PKW

Obwieszczenie

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 30 czerwca 2020 r.

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie PKW

Obwieszczenie z dnia 10.07.2020

Obwieszczenie

"w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych spływających z terenu projektowanego zakładu na działkach o nr ewid. ..."

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 10.07.2020

Obwieszczenie z dnia 07.07.2020

Obwieszczenie

"o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..."

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 07.07.2020

Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów: "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków.

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

na realizację zadania:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2020"

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Sesja XVI

 

Uchwały XVI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 22 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI/185/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.

Uchwała Nr XVI/186/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała Nr XVI/187/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2019.

Uchwała Nr XVI/188/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XVI/189/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

Uchwała Nr XVI/190/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XVI/191/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2019 rok.
2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Sesja XVI

Zarządzenie 59/2020

Zarządzenie AO.0050.59.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 59/2020