Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

Uchwały

Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie

Sesja XIV

2020-05-11

Uchwały XIV

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 8 maja 2020 r.

Uchwała Nr XIV/166/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 8 maja 2020 r w sprawie:

 • wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/167/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 8 maja 2020 r w sprawie:

 • przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

Sesja XIII

2020-03-10

Uchwały XIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 25 lutego 2020 r.

Uchwała Nr XIII/155/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021

Uchwała Nr XIII/156/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie rozpatrzenia petycji

 Uchwała Nr XIII/157/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 

Uchwała Nr XIII/158/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 

 Uchwała Nr XIII/159/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/160/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/161/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/159/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/160/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/161/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/162/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku. 

Uchwała Nr XIII/163/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów: „Skarpa”, „Przy drodze”, i „Przy Wisłoce” w miejscowości Żyraków. 

Uchwała Nr XIII/164/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XIII/165/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Sesja XII

2020-01-13

Uchwały XII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej o: Sesja XII

Sesja XI

2019-12-02

Uchwały XI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 25 listopada 2019 r.

Czytaj więcej o: Sesja XI

Sesja X

2019-11-08

Uchwały X

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 30 października 2019 r.

Czytaj więcej o: Sesja X

Sesja IX

2019-10-02

Uchwały IX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 20 września 2019 r.

Czytaj więcej o: Sesja IX

Sesja VIII

2019-08-05

Uchwały VIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

z dnia 26 lipca 2019r.

Czytaj więcej o: Sesja VIII

Sesja VII

2019-06-25

Uchwały VII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

z dnia 18 czerwca 2019r.

Czytaj więcej o: Sesja VII

Sesja VI

2019-05-28

Uchwały VI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

z dnia 20 maja 2019r.

Czytaj więcej o: Sesja VI

Sesja V

2019-05-07

Uchwały V

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

z dnia 29 kwietnia 2019r.

Czytaj więcej o: Sesja V

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:2846