Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  128794 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 112193 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 29341 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 31450 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 2051 
WŁADZE Wójt 47110 
WŁADZE Zastępca Wójta 44569 
WŁADZE Sekretarz 41177 
WŁADZE Skarbnik 39692 
WŁADZE Kierownik USC 31102 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 45469 
WŁADZE Komisje 36310 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 1695 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 40394 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 33784 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 38660 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 60266 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 35062 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 32478 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 34323 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 57131 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 16323 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 28113 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 27484 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 27751 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 22092 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 17108 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 3313 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 32945 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 27328 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 28084 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 28507 
AKTY PRAWA Uchwały 44088 
AKTY PRAWA Zarządzenia 35920 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 19652 
AKTY PRAWA Statut Gminy 17399 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 6731 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 33013 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 30926 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 34558 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 35296 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 36027 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 34270 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 29824 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 29515 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 18560 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 1427 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 36546 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 32538 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 32267 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 32000 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 31030 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 29584 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 29829 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 664 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 16453 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 14098 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 19391 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 30164 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 40713 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 77614 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 27676 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 23966 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 25816 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1947 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 8659 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 32508 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 40464 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 45232 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 51566 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 35351 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 50308 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 46116 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 41486 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 37732 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 4446 
  Ilość odwiedzin: 128794