Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  162424 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 116873 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 32640 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 34966 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 2955 
WŁADZE Wójt 50903 
WŁADZE Zastępca Wójta 48284 
WŁADZE Sekretarz 44796 
WŁADZE Skarbnik 43368 
WŁADZE Kierownik USC 34724 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 47684 
WŁADZE Komisje 38313 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 2587 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 44058 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 37209 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 42235 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 63982 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 38554 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 35828 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 37587 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 58777 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 17403 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 31463 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 30227 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 30971 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 25447 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 20369 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 4179 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 36619 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 28442 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 31651 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 31914 
AKTY PRAWA Uchwały 45537 
AKTY PRAWA Zarządzenia 37340 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 20793 
AKTY PRAWA Statut Gminy 20685 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 8559 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 36316 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 34453 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 38106 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 38895 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 39639 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 35814 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 33417 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 33027 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 22060 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 2302 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 40324 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 36020 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 35927 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 35470 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 34540 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 33143 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 33393 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 1560 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 17505 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 14963 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 22766 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 34489 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 43136 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 86415 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 29832 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 25867 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 28834 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3977 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 10543 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 34309 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 43045 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 49090 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 55779 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 37075 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 54490 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 49930 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 44960 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 39832 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 6310 
  Ilość odwiedzin: 162424