Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  12440 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 114032 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 30668 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 32813 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 2383 
WŁADZE Wójt 48539 
WŁADZE Zastępca Wójta 45975 
WŁADZE Sekretarz 42533 
WŁADZE Skarbnik 41060 
WŁADZE Kierownik USC 32452 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 46597 
WŁADZE Komisje 37349 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 2024 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 41801 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 35110 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 40052 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 61725 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 36407 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 33765 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 35621 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 57746 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 16769 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 29416 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 28831 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 29012 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 23400 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 18518 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 3642 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 34356 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 27751 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 29359 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 29794 
AKTY PRAWA Uchwały 44628 
AKTY PRAWA Zarządzenia 36386 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 20052 
AKTY PRAWA Statut Gminy 18724 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 7432 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 34292 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 32227 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 35934 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 36631 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 37358 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 34808 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 31116 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 30812 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 19842 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 1745 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 37949 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 33856 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 33645 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 33300 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 32355 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 30929 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 31167 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 978 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 16818 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 14446 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 20689 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 31813 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 41614 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 80929 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 28496 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 24633 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 26998 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2807 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 9368 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 33227 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 41631 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 46856 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 53243 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 36028 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 52007 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 47692 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 43053 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 38534 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 5110 
  Ilość odwiedzin: 12440