Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  162280 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 116871 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 32638 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 34966 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 2955 
WŁADZE Wójt 50903 
WŁADZE Zastępca Wójta 48284 
WŁADZE Sekretarz 44793 
WŁADZE Skarbnik 43368 
WŁADZE Kierownik USC 34724 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 47684 
WŁADZE Komisje 38313 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 2587 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 44057 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 37207 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 42234 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 63982 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 38554 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 35827 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 37587 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 58777 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 17403 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 31462 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 30227 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 30969 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 25445 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 20369 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 4177 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 36619 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 28441 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 31651 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 31913 
AKTY PRAWA Uchwały 45537 
AKTY PRAWA Zarządzenia 37339 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 20793 
AKTY PRAWA Statut Gminy 20685 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 8559 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 36315 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 34451 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 38105 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 38892 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 39637 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 35814 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 33416 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 33025 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 22057 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 2299 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 40324 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 36019 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 35926 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 35469 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 34539 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 33142 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 33393 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 1560 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 17505 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 14963 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 22766 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 34489 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 43135 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 86412 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 29831 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 25865 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 28834 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3977 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 10543 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 34309 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 43045 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 49088 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 55778 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 37075 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 54490 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 49929 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 44959 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 39830 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 6310 
  Ilość odwiedzin: 162280