Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj 


Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr.261 poz.2603 z 2004r z późn.zm./oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U .z 2004 r. Nr 207 poz.2108 / Wójt Gminy w Żyrakowie ogłasza

II PUBLICZNY PRZETARG

Na sprzedaż działki położonej w miejscowości Zawierzbie wykazanej w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Przetarg odbędzie się w w dniu 13 lutego 2009r.tj.piątek o godz.10 00 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie pokój nr 20. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości jak w załączniku do przetargu, w kasie Urzędu Gminy w Żyrakowie do dnia 09 lutego 2009r. tj. poniedziałek.
Wadium wpłacone przez uczestnika ,który wygra przetarg zalicza się na poczet nabycia działki. Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa notarialna sprzedaży w terminie ustalonym przez Wójta Gminy w biurze notarialnym. Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy w oznaczonym dniu i godzinie – Wójt Gminy odstąpi do zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi. Bliższych informacji odnośnie przetargu można zasięgnąć codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach pracy Urzędu Gminy Nr tel.6831221 wew. 113. Zastrzega się prawo UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU z podaniem przyczyny.

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 12629