Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 46992

Zastępca Wójta Gminy Żyraków
mgr Grzegorz Reguła

39-204 Żyraków
Żyraków 137
tel: (0-14) 68 07 122

    Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

  • Zastępowanie Wójta w razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
  • Przejmowanie zadań i kompetencji Wójta w przypadkach określonych w art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym na czas określony w art. 28g ust. 6 w/cyt. ustawy.
  • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia.
  • Sprawowanie nadzoru nad Referatem Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
  • Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.
  • Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.


Data publikacji:


Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Marta Węgrzyn
  Ilość odwiedzin: 18557