Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

Drukuj 


Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

Uchwała XXVII/281/09
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXI/200/2008 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Uchwała XXVII/282/09
w sprawie : zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała XXVII/283/09
w sprawie: zaciągnięcia kredytu pomostowego długoterminowego

Uchwała XXVII/284/09
w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków

Uchwała XXVII/285/09
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków

Uchwała XXVII/286/09
w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą Terytorialny Ośrodek Bibliotek i Kultury w Żyrakowie, z siedzibą w Woli Żyrakowskie

Uchwała XXVII/287/09
Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

Uchwała XXVII/288/09
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Żyraków

Uchwała XXVII/289/09
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia mienia ruchomego przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie, dla którego Gmina Żyraków jest organem założycielskim.

Uchwała XXVII/290/09
w sprawie : zakupu gruntu od osoby fizycznej pod wykonanie sieci kanalizacyjnej




  Ilość odwiedzin: 170500