Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa artykułów żywnościowych do kuchni żłobka w Gminnym Żłobku w Żyrakowie, Zawierzbie 62a w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r."

Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu w m. Nagoszyn
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2019 r.
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Budowa chodnika w m. Góra Motyczna w km 0+758 - 1+015
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Sukcesywna dostawa kamienia drogowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2019 rok
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu w m. Bobrowa
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu dla samochodów osobowych w m. Bobrowa
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi gminnej publicznej w Straszęcinie.
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy rowu melioracyjnego w m. Bobrowa Wola
Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Straszęcinie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2018/2019
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Straszęcinie
Zobacz całość ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Dowóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w gminie Żyraków do szkół i placówek specjalnych i integracyjnych w Dębicy.
Zobacz całość ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021
Zobacz całość ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żyraków
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania parku zabytkowego w Zasowie
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi gminnej publicznej w m. Wola Żyrakowska (odc. od drogi powiatowej do CKiP)
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem o salę gimnastyczną
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej publicznej poprzez budowę chodnika w m. Góra Motyczna
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Sukcesywna dostawa kamienia drogowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żyrakowie w 2018 roku
Zobacz całość ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2018 r
Zobacz całość ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Straszęcinie
Zobacz całość ogłoszenia

Specyfikacja istnych warunków zamówienia publicznego

Dostawa Wyposażenia do zespołu Dworsko - Parkowego w Żyrakowie cz. I i V
Zobacz całość ogłoszenia

Specyfikacja istnych warunków zamówienia publicznego

Dostawa Wyposażenia do zespołu Dworsko - Parkowego w Żyrakowie.
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 tys euro.:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2017/2018
Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty
Roboty remontowe w ZSP w Bobrowej w ramach bieżącej konserwacji budynku

Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty
Usuwanie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Żyraków w 2017 r.

Zobacz całość ogłoszenia

Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Żyraków

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków"

Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej o salę gimnastyczną

Zobacz całość ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty
Sukcesywna dostawa kamienia drogowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2017 rok.

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa mebli
jako część projektu "Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków"

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
jako część projektu "Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków"

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa pomocy dydaktycznych
jako część projektu "Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków"

Zobacz całość ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu
na usługi edukacyjne
- prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci, w ramach projektu pod nazwą: Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zobacz całość ogłoszenia

 

 
  Ilość odwiedzin: 170278