Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Protokół Wyników Głosowania i Wyników Wyborów Wójta Gminy Żyraków - Ponowne głosowanie
Data zamieszczenia: 05-11-2018 r.

Harmonogram dyżurów Komisarzy Wyborczych
Data zamieszczenia: 02-11-2018 r.

Harmonogram Pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 3, 4 listopada 2018 r.
Data zamieszczenia: 31-10-2018 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie o przeprowadzeniu ponownego głosowania
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.

Data zamieszczenia: 25-10-2018 r.

Protokół z wyników wyborów do Rady Gminy w Żyrakowie
Data zamieszczenia: 22-10-2018 r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Żyraków
Data zamieszczenia: 22-10-2018 r.

Dyżury Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I oraz II, pracowników Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie i WCZK PUW w Rzeszowie
Data zamieszczenia: 19-10-2018 r.

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Wyborczej
Data zamieszczenia: 19-10-2018 r.

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w dniu wyborów
Data zamieszczenia: 19-10-2018 r.

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
Data zamieszczenia: 15-10-2018 r.

Harmonogram Pracy Gminnej Komisji WYborczej

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie
z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Żyraków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie
z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II
z dnia 01-10-2018 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej
Z dnia 01 pażdziernika 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia losowania numerów na listach Komitetów w kilku okręgach oraz w jednym okręgu Wyborczym

Data zamieszczenia: 01-10-2018 r.


Informacja o terminach losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

oraz o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Komisji

Data zamieszczenia: 24-09-2018 r.


Harmonogram Pracy

Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy


Harmonogram Pracy

Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie


Uchwała Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

skład Komisji


Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej

o składzie osobowym Komisji.


 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 13 września 2018 r.
o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Żyrakowie oraz wyborów Wójta Gminy Żyraków w dniu 21 października 2018r.


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej
w sprawie zmiany harmonogramu pracy Komisji
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie
Data zamieszczenia: 13-09-2018 r.

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie
Data zamieszczenia: 12-09-2018 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie
z dnia 07 września 2018 r.
w sparawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza wyborczego
z dnia 07 września 2018 r.
w związku z niedoborem kandydatów na członków TKW - Informacja I

w związku z niedoborem kandydatów na członków TKW - - Informacja II


Obwieszczenie Starosty Dębickiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie podziału Powiatu Dębickiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Dębickiego oraz siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w spawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Obwieszczenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Żyraków oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie


Informacja Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

o licznie miejsc oraz wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ...


Komunikat Komisarza Wyborczego II

z dnia 16 sierpnia 2018 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego I

z dnia 16 sierpnia 2018 r.


Uchwała L/423/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału gminy Żyraków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Informacja Krajowego Biura Wyborczego w sprawie powołania komisarzy wyborczych
Informacja o terminach i godzinach dyżurów komisarzy wyborczych

Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie
nr XLIX/417/2018
z dnia 27 marca 2018 r
w sprawie: podziału Gminy Żyraków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Więcej...
Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

Do pobrania:
  1. Informacja z dnia 22 lutego 2018 roku o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach.
  2. Uchwała PKW w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
  3. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego
Kliknij aby otworzyć ...

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestrów wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeśli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to niema Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz zrobić ? 

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców! Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.


Informacja WÓJTA GMINY Żyraków
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wzoru i kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych  Ilość odwiedzin: 170303