Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj 


Informacja o zamówieniach publicznych - Gmina Żyraków na rok 2016


Zapytanie ofertowe
Urząd Gminy w Żyrakowie zwraca się prośba o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2017 roku.

Termin składania ofert: 12.01.2017 r. (godz. 10.00)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
w sprawie sprzedaży osobie prawnej 156 szt. drzew stojących i 1 szt. leżącej ...

Termin składania ofert: 19.12.2016 r. (godz. 09.50)


Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy budowie przedszkola publicznego w Nagoszynie

Termin składania ofert: 21.12.2016 r. (godz. 12.00)


Zaproszenie do złożenia oferty
kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Termin składania ofert: 19.12.2016 r. (godz. 10.00)


Zapytanie ofertowe
"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r."


Ogłoszenie o zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 800 000 z na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Termin składania ofert: 12.12.2016 r. (godz. 9.50)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
w sprawie sprzedaży osobie prawnej 950 sztuk drzew stojących na działkach gminnych

Termin składania ofert: 16.12.2016 r. (godz. 9.50)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
w sprawie sprzedaży osobie prawnej 950 sztuk drzew stojących na działkach gminnych

Termin składania ofert: 21.11.2016 r. (godz. 9.50)


Zapytanie ofertowe
Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2016-2026

Termin składania ofert: 03.11.2016r. (godz. 12.00)


Ogloszenie o zamówieniu
Budowa Przedszkola Publicznego w Nagoszynie

Termin składania ofert: 26.10.2016r. (godz. 9.50)


Ogloszenie o zamówieniu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2016/2017 Żyraków

Termin składania ofert: 13.10.2016r. (godz. 9.50)


Ogloszenie o zamówieniu
Remont drogi Gminnej 106705R relacji Nagoszyn-Mokre

Termin składania ofert: 11.10.2016r. (godz. 9.50)


Zaproszenie do złożenia oferty
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wraz z przebudową budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Termin składania ofert: 09.09.2016r. (godz. 9.50)


Zapytanie ofertowe
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Terenu Gminy Żyraków do szkół specjalnych i integracyjnych w Dębicy

Termin składania ofert: 28.07.2016r. (włącznie)


Zaproszenie do złożenia oferty
Roboty remontowo-koserwatorskie przy dworku w Żyrakowie

Termin składania ofert: 30.06.2016r. godzina: 9.50


Zaproszenie do złożenia oferty
Przebudowa dorgi dojazdowej do gruntów rolnych pn. Bobrowa - Kolonia

Termin składania ofert: 13.06.2016r. godzina: 9.50


Zaproszenie do złożenia oferty
Przebudowa części budynku ZSP w Żyrakowie - przebudowa kuchni.

Termin składania ofert: 06.06.2016r. godzina: 9.50


Zaproszenie do złożenia oferty
"Przebudowa drogi gminnej relacji Straszęcin - Wola Wielka pn. Niciówka dz. nr ewid. 69 w miejscowości Straszęcin oraz dz. nr ewid. 860 w miejscowości Wola Wielka w km 0+000-0+745"

Termin składania ofert: 31.05.2016r. godzina: 9.50


Ogłoszenie o sprzedaży
zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Żyraków

Termin składania ofert: 31.05.2016r. godzina: 12.00


Zaproszenie do składania ofert
Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków

Termin składania ofert: 19.05.2016r. godzina: 12.50


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stały z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Żyraków

Termin składania ofert: 13.05.2016r. godzina: 9.50


Zaproszenie do złożenia oferty
Roboty remontowe w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Górze Motycznej w ramach bieżącej konserwacji obiektu

Termin składania ofert: 19.04.2016r. godzina: 10.50


Zaproszenie do złożenia oferty
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie

Termin składania ofert: 19.04.2016r. godzina: 9.50


Zaproszenie do złożenia oferty
Rozbiórka kładki dla ruchu pieszego nad rzeką Wisłoką (dz. nr 533/1) z przyczółkami usytuowanymi na dz. nr ewid. 1437 i 1438 w Korzeniowie gm. Żyraków oraz dz. nr ewid. 1571/2 w Pustkowie gm. Dębica.

Termin składania ofert: 01.04.2016r. godzina: 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej

Termin składania ofert: 20.04.2016 r. godzina: 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby Gminy Żyraków oraz jej jednostek organizacyjnych Żyraków

Termin składania ofert: 25.03.2016r. godzina: 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu
Remont zbiornika wieżowego w Zasowie wraz z budową zjazdu publicznego

Termin składania ofert: 26.01.2016r. godzina: 9.50
  Ilość odwiedzin: 170278