Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz innych ustaw, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m. in.:

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konferencji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy,

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

- likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,

- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konferencji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego, - odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.Unieważnienie dowodu osobistego W związku z regulacjami wynikającymi z nowego brzmienia art. 43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych dotyczącymi unieważniania dowodów osobistych uprzejmie informuję, że: od dnia 1 stycznia 2009 r. dowód osobisty podlega unieważnieniu: - po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu), - z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.


  Ilość odwiedzin: 178171