Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Żyrakowie

Termin składania ofert: 13.12.2013r. godzina 9.50


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 378 100 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu pomostowego na pokrycie środków z Funduszu Spójności

Termin składania ofert: 11.12.2013r. godzina 10.50


Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 700 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Termin składania ofert: 11.12.2013r. godzina 10.50


Przetarg nieograniczony
w sprawie sprzedaży osobie prawnej 56 szt. drzew stojących, złamanych lub przewróconych


Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015

Termin składania ofert: 15.10.2013r. godzina 9.50


Remont cmentarza z I wojny światowej nr 242 w Zasowie

Termin składania ofert: 11.09.2013r. godzina 9.50


Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Wiewiórce, Nagoszynie i Straszęcinie

Termin składania ofert: 06.09.2013r. godzina 9.50


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żyraków

Termin składania ofert: 20.08.2013r. godzina 9.50


Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych pn. Orkisz w m. Wola Żyrakowska w km 0+000-0+340

Termin składania ofert: 23.08.2013r. godzina 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu

Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Wiewiórce, Nagoszynie i Straszęcinie

Termin składania ofert: 19.08.2013r. godzina 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 594 160 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Termin składania ofert: 10.09.2013r. godzina 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa i przebudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie

Termin składania ofert: 20.08.2013r.


Zapytanie ofertowe

o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartość 14 000 euro na przewóz uczniów zamieszkałych w Mokrem i Woli Wilkiej do gimnazjów - odpowiednio - w Zasowie i Straszęcinie.Zapytanie ofertowe

o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartość 14 000 euro na dowóz niepełnosproawnych uczniów zamieszkałych w gminie Żyraków do szkół specjalnych i integracyjnych w Dębicy.Ogłoszenie o zamówieniu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujacych się na terenie gminy Żyraków.

Termin składania ofert: 06.06.2013r. godz 9.50


Zaproszenie do składania ofert

Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych

Termin składania ofert: 29.05.2013r.Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa ciągu drogi gminnej w m. Straszęcin i Wola Wielka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym

Termin składania ofert: 26.04.2013r. godz 9.50Ogłoszenie o zamówieniu


Budowa Parkingu dla samochodów osobowych w Zasowie.


Termin składania ofert: (uwaga zmiana terminu) 19.03.2013r. godz 9.50


Przetarg pod nazwą:

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
w sprawie sprzedaży na pniu wraz z pozyskaniem 2011 szt. drzew stojących ....godzina 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu

Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Wiewiórce, Nagoszynie i Straszęcinie

Termin składania ofert: 19.08.2013r. godzina 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 594 160 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Termin składania ofert: 10.09.2013r. godzina 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa i przebudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie

Termin składania ofert: 20.08.2013r.


Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartość 14 000 euro na dowóz niepełnosproawnych uczniów zamieszkałych w gminie Żyraków do szkół specjalnych i integracyjnych w Dębicy.Ogłoszenie o zamówieniu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujacych się na terenie gminy Żyraków.br>
Termin składania ofert: 26.04.2013r. godz 9.50Ogłoszenie o zamówieniu


Budowa Parkingu dla samochodów osobowych w Zasowie.


Termin składania ofert: (uwaga zmiana terminu) 19.03.2013r. godz 9.50


Przetarg pod nazwą:

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
w sprawie sprzedaży na pniu wraz z pozyskaniem 2011 szt. drzew stojących ....godzina 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu

Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Wiewiórce, Nagoszynie i Straszęcinie

Termin składania ofert: 19.08.2013r. godzina 9.50


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ro


Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Grzegorz Reguła