Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2OBWIESZCZENIE


dot. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa Wola Żyrakowska III"


Odpowiedź na odwołanie


dot. "Odpowiedź na odwołanie Spółki Gestamp Eolica polska Sp. z o.o."


OBWIESZCZENIE


dot. "Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych "WIEWIÓRKA" w miejscowości Wiewiórka, Góra Motyczna ..."


Obwieszczenie
z dnia 20.03.2013r.
w sprawie wydobywania kruszywa i piasku ze złoża "Straszęcin-Getryki"
więcej...

OBWIESZCZENIE


dot. "Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska"


OBWIESZCZENIE


dot. "Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej w miejscowości Straszęcin"

Ogłoszenia Obwieszczenie
z dnia 20.03.2013r.
w sprawie wydobywania kruszywa i piasku ze złoża "Straszęcin-Getryki"
więcej...

OBWIESZCZENIE


dot. "Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych "WIEWIÓRKA" w miejscowości Wiewiórka, Góra Motyczna ..."


więcej...

OBWIESZCZENIE


dot. "Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska"


OBWIESZCZENIE


dot. "Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej w miejscowości Straszęcin"


OBWIESZCZENIE


dot. "Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa Wola Żyrakowska..."


OBWIESZCZENIE


dot. "Budowa hali magazynowej Straszęcin"


OBWIESZCZENIE


dot. "wydobywanie żwirów ze złoża Straszęcin - Getryki"


OBWIESZCZENIE


w sprawie: budowa hali magazynowej Straszęcin


OBWIESZCZENIE


w sprawie: wydobywania żwirów z piaskiem ze złoża "Straszęcin-Getryki" inwestor: Kopalnie Kruszywa JAROSZ


OBWIESZCZENIE


w sprawie: remontu dróg gminnych położonych w m.Straszęcin


OBWIESZCZENIE


w sprawie: wydobywania kopaliny pospolitej (piasek i żwir), inwestor: T.Duma


OBWIESZCZENIE


w sprawie: wydobywania kopaliny pospolitej (piasek i żwir), inwestor: T.Duma


OBWIESZCZENIE


w sprawie: wydobywania kopaliny pospolitej (piasek i żwir)


OBWIESZCZENIE


dot. budowy budynko usługowo-warsztatowego wraz z częścią administracyjno socjalną położonego na działce ew. 491 w miejscowości Korzeniów - Gmina Żyraków


OBWIESZCZENIE


dot. "Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasek, żwir) ze złoża kruszywa naturalnego w granicach działek gruntowych. "


OBWIESZCZENIE


dot. "Budowa budynku usługowo - warsztatowego wraz z częścią administracyjno-socjalną położonego na działce nr ew. 491 w miejscowości Korzeniów, gmina Żyraków "


OBWIESZCZENIE


dot. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w m. Zawierzbie, Straszęcin, Korzeniów" "


OBWIESZCZENIE


dot. budowy sieci kanalizacji w m.Zawiewrzbie, Straszęcin, Korzeniów"


OBWIESZCZENIE


dot. budowy sieci kanalizacji w m.Góra Motyczna i Straszęcin


K O M U N I K A T


dot. zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego


O B W I E S Z C Z E N I E


dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka, Żyraków


O B W I E S Z C Z E N I E


dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra Motyczna, Straszęcin


O B W I E S Z C Z E N I E


dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawierzbie, Straszęcin, Korzeniów


O B W I E S Z C Z E N I E


dot. budowy budynku usługowo - warsztatowego w m. Korzeniów, inwestor GMT Spółka z o. o.


O B W I E S Z C Z E N I E


dot. przedsięwzięcia "wydobywanie kopaliny pospolitej", inwestor firma "KAMIŃSKI"


O B W I E S Z C Z E N I E


dot. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Górze Motycznej


O B W I E S Z C Z E N I E


dot. wydobywania wykopaliny pospolitej. Inwestor Tomasz Duma


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie: "zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Górze Motycznej na działce nr ewid. 1031, gmina Żyraków"


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie: budowy sieci kanalizacji (...) w m. Góra Motyczna i Straszęcin


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejsc. Zawierzbie


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejsc. Zawierzbie


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie dot. wydobywania kopaliny pospolitej - inwestor KAMIŃSKI


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie dot. budowy stacji tankowania paliw płynnych, inwestor: Alta - Trans


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie dot. "Przebudowa i rozbudowa SUW w miejsc. Nagoszyn(...)"


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie dot. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejsc. Zawierzbie" searchgr=


OBWIESZCZENIE


w sprawie: wydobywania żwiró


OBWIESZCZENIE

w sprawie: remontu dró


OBWIESZCZENIE

w sprawie: wydobyw


OBWIESZCZENIE

w sprawie: wydobywania kopaliny pospolitej (piasek i żwir), inwestor: T.Duma


OBWIESZCZENIE

w sprawie: wydobywania kopaliny pospolitej (piasek i żwir)


OBWIESZCZENIE

dot. budowy budynko usługowo-warsztatowego wraz z częścią administracyjno socjalną położonego na działce ew. 491 w miejscowości Korzenió


OBWIESZCZENIE

dot. "Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasek, żwir) ze złoża kruszywa naturalnego w granicach działek gruntowych. "


OBWIESZCZENIE

dot. "Budowa budynku usługowo - warsztatowego wraz z częścią administracyjno-socjalną położone


OBWIESZCZENIE

dot. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ściekó


OBWIESZCZENIE

dot. budowy sieci kanalizacji w m.Zawiewrzbie, Straszęcin, Korzenió


OBWIESZCZENIE

dot. budowy sieci kanalizacji w m.Gó


K O M U N I K A T

dot. zbió


O B W I E S Z C Z E N I E

dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka, Żyrakó


O B W I E S Z C Z E N I E

dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gó


O B W I E S Z C Z E N I E

dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawierzbie, Straszęcin, Korzenió


O B W I E S Z C Z E N I E

dot. budowy budynku usługowo - warsztatowego w m. Korzenió


O B W I E S Z C Z E N I E

dot. przedsięwzięcia "wydobywanie kopaliny pospolitej", inwestor firma "KAMIŃSKI"


O B W I E S Z C Z E N I E

dot. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Gó


O B W I E S Z C Z E N I E

dot. wydobywania wykopaliny pospolitej. Inwestor Tomasz Duma


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie: "zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Gó


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie: budowy sieci kanalizacji (...) w m. Gó


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie: Rozbudowa oczyszczalni ściekó


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie: Rozbudowa oczyszczalni ściekó


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie dot. budowy stacji tankowania paliw płynnych, inwestor: Alta - Trans


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie dot. "Przebudowa i rozbudowa SUW w miejsc. Nagoszyn(...)"


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie dot. "Rozbudowa oczyszczalni ściekó


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie dot. "Wydobywanie kopaliny pospolitej(...)" inwestor: p.T.Duma


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie dot. "Budowa stacji tankowania(...)" inwestor: ALTA - TRANS


Z A W I A D O M I E N I E


w sprawie dot. "Budowy obiektu hotelowego ...im. Kazimierza Górskiego w Straszęcinie(...)"


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie dot. budowy stacji tankowania paliw płynnych, inwestor: Alta - Trans


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie dot. "Przebudowa i rozbudowa SUW w miejsc. Nagoszyn(...)"


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie dot. "Rozbudowa oczyszczalni ściekó


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie dot. "Wydobywanie kopaliny pospolitej(...)" inwestor: p.T.Duma


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie dot. "Budowa stacji tankowania(...)" inwestor: ALTA - TRANS


Z A W I A D O M I E N I E


w sprawie dot. "Budowy obiektu hotelowego ...im. Kazimierza Górskiego w Straszęcinie(...)"


P O S T A N O W I E N I E


w sprawie dot. "Budowy Parku Elektrowni Wiatrowych(...)"


Z A W I A D O M I E N I E


o wszczęciu postępowania administracyjnego, inwestor Marcin Dziurgot PROFMAN


O B W I E S Z C Z E N I E


dot. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Górze Motycznej


O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zakup i zainstalowanie dwóch nowoczesnych linii produkcyjnych.( MTM Straszęcin)


O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa budynku warsztatu diagnostyki samochodowej o dwu stanowiskach roboczych". Inwestor: P.Kucharski


O B W I E S Z C Z E N I Eo braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Budowa warsztatu diagnostyki samochodowej w Straszęcinie


O B W I E S Z C Z E N I E


dotyczące:

wykonania studni zastępczych w m. Żyraków - Wola Żyrakowska


O B W I E S Z C Z E N I E


dotyczące:

Przedsięwzięcia realizowanego na wniosek "MTM" Sp. z o.o. w Straszęcinie


O B W I E S Z C Z E N I E


dotyczące:

wykonania studni zastępczej S-2B w Nagoszynie


O B W I E S Z C Z E N I E


dotyczące:

Dot. Budowy Parku Elektrowni Wiatrowych "WIEWIÓRKA""
Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Barbara Grzyb

  Ilość odwiedzin: 170261