Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Ogłoszenie o zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w m. Wola Żyrakowska.

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Żyrakowie

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa dróg Gminnych w m. Straszęcin

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Żyraków i Rakszawa

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Wielka

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - etap III

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 901 200 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa budynków zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie, Wiewiórce i Żyrakowie

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Żyraków i Rakszwa

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła do cwu oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Żyraków, Rakszawa i Gać"

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Poprawa Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Żyraków

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 5 110 300 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 474 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła do cwu oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wielka.

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - ETAP II

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa budynku kulturalno-oświatowego w miejscowości Zawierzbie - Etap I

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła do cwu oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 695 000

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Motycznej

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Remont zespołu dworsko-parkowego w Żyrakowie

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa dróg Gminnych w Żyrakowie i Nagoszynie

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej pn. Kądziołka - Wąwóz w m. Góra Motyczna

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 630 500 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 150 000 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Utworzenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Żyraków

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Korzeniów lokalizowanych w obrębie drogi gminnej

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej

Zobacz całość ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków

Zobacz całość ogłoszenia
  Ilość odwiedzin: 170278