Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków."
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: "Rozbudowa budynku CKiP w m. Wola Żyrakowska "
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska"
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I"
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: "Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Żyrakowie"
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: "Dostawę i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin Żyraków i Rakszawa"
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kompleksowa przebudowa Gminnej Infrastruktury Drogowej
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Budowa budynków zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie, Wiewiórce i Straszęcinie
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 901 200 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa drogi gminnej w m Wola Wielka
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - etap III
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła do cwu oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać

Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Żyraków - etap III
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła do cwu oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać - CZĘŚĆ 4
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła do cwu oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 5 110 300 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu w części III
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła do cwu oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 474 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Wielka
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła do cwu oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - ETAP II
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa budynku kulturalno-oświatowego w miejscowości Zawierzbie - Etap I
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa energii na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 695 000
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont zespołu dworsko-parkowego w Żyrakowie
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Motyczne
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa dróg gminnych w Żyrakowie i Nagoszynie
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa drogi gminnej pn. Kądziołka - Wąwóz w m. Góra Motyczna
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 630 500 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 150 000 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żyraków
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Żyraków
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Korzeniów zlokalizowanych w obrębie pasa drogi gminnej
Zobacz całość ogłoszenia
  Ilość odwiedzin: 170278