Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj 


Rok 2012

Informacja o przetargu

Termin skł.
ofert"Porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Żyraków w roku 2013"

29.12.2012r."Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na kwotę 642 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"

12.12.2012r.Sukcesywna dostawa kamienia drogowego

08.10.2012r.Sukcesywna dostawa kamienia drogowego

08.10.2012r.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 500 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

29.10.2012r.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Wielka na dz. nr ewid. 533/9 i 491/3 w km 0+000-0+353

05.09.2012r.Zapytanie ofertowe na dowóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w gminie Żyraków do szkół i przedszkoli specjalnych i integracyjnych w Debicy

13.08.2012Zapytanie ofertowe na bilety miesięczne dla uczniów szkół gimnazjalnych w Straszęcinie i Zasowie

13.08.2012Zaproszenie do złożenia na realizację zadania: "Zakup trybun sportowych"

12.07.2012Zakup paliw do pojazdów i urządzeń Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie

22.06.2012Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie

20.06.2012Dostawa fabrycznie nowego,lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nagoszynie.

05.06.2012Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji szkół w Bobrowej, Nagoszynie, Wiewiórce i Woli Wielkiej."

11.05.2012Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: "Wykonanie studium wykonalności dla projektu termomodernizacji szkół w Bobrowej, Nagoszynie, Wiewiórce i Woli Wielkiej."

11.05.2012Remont dróg gminnych w m. Bobrowa, Zawierzbie i Żyraków oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa przysiółek Zakącie

17.04.2012Sukcesywna dostawa kamienia drogowego

15.02.2012Termomodernizacja i remont budynku Domu Ludowego w Nagoszynie wraz z budową miejsc postojowych i utwardzeniem placu

24.02.2012Zakup energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Żyraków

5.03.2012Żyraków: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 1029 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

24.02.2012

Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Grzegorz Reguła

  Ilość odwiedzin: 170278