Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: " Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2019 roku "

Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: "Budowę chodnika w m. Góra Motyczna w km 0+758 - 1+015"

Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przepustu w m. Nagoszyn.
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu w m. Bobrowa
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa kamienia drogowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żyrakowie
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu dla samochodów osobowych w m. Bobrowa"
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Wykonywanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy rowu melioracyjnego w m. Bobrowa Wola"
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej publicznej w m. Straszęcin
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Straszęcinie
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021"
Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żyraków
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja dla wykonawców - unieważnienie postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi gminnej publicznej w m. Wola Żyrakowska (odc. od drogi powiatowej do CKiP)
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja dla wykonawców - unieważnienie postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja dla wykonawców - unieważnienie postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem o salę gimnastyczną
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja dla wykonawców - unieważnienie postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania parku zabytkowego w Zasowie
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej publicznej poprzez budowę chodnika w m. Góra Motyczna
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywna dostawa kamienia drogowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żyrakowie w 2018 roku
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2018 roku
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa Wyposażenia do zespołu Dworsko - Parkowego w Żyrakowie cz. I i V
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa Wyposażenia do zespołu Dworsko - Parkowego w Żyrakowie.
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Roboty remontowe w ZSP w Bobrowej w ramach bieżącej konserwacji budynku
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2017
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków"
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej o salę gimnastyczną
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywna dostawa kamienia drogowego na potrzeby Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2017 rok
Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków"
Dostawa pomocy dydaktycznych

Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków"
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków"
Dostawa mebli

Zobacz całość ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków"

Zobacz całość ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2017 roku

Zobacz całość ogłoszenia
  Ilość odwiedzin: 170278