Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  170251 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 116936 
AKTUALNOŚCI Ostrzeżenia meteorologiczne 32737 
AKTUALNOŚCI Prace komisji 35066 
AKTUALNOŚCI Zebrania wiejskie 2979 
WŁADZE Wójt 50980 
WŁADZE Zastępca Wójta 48359 
WŁADZE Sekretarz 44878 
WŁADZE Skarbnik 43421 
WŁADZE Kierownik USC 34794 
WŁADZE Rada Gminy w Żyrakowie 47716 
WŁADZE Komisje 38343 
WŁADZE Dyżur Przewodniczącej 2609 
GMINA ŻYRAKÓW Sołectwa 44149 
GMINA ŻYRAKÓW Turystyka 37291 
GMINA ŻYRAKÓW Historia 42348 
GMINA ŻYRAKÓW Sport 64083 
GMINA ŻYRAKÓW Edukacja 38630 
GMINA ŻYRAKÓW Plan rozwoju 35930 
GMINA ŻYRAKÓW Oferty inwestycyjne 58838 
GMINA ŻYRAKÓW Strategia Gminy 37673 
GMINA ŻYRAKÓW Studium uwarunkowań 17423 
GMINA ŻYRAKÓW Program opieki zabytków 31541 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Przestrzenny 30264 
GMINA ŻYRAKÓW Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 31076 
GMINA ŻYRAKÓW Program Usuwania Azbestu 25525 
GMINA ŻYRAKÓW Program Rewitalizacji 20428 
GMINA ŻYRAKÓW Gminna Ewidencja Zabytków 4205 
URZĄD GMINY Referaty organizacyjne 36708 
URZĄD GMINY Informacje o naborze 28461 
URZĄD GMINY Elektroniczna skrzynka podawcza 31712 
URZĄD GMINY Obsługa nipełnosprawnych 31992 
AKTY PRAWA Uchwały 45563 
AKTY PRAWA Zarządzenia 37365 
AKTY PRAWA Protokoły z sesji 20817 
AKTY PRAWA Statut Gminy 20743 
AKTY PRAWA Statuty Sołectw 8620 
AKTY PRAWA Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 36406 
MOJA SPRAWA Koncesje alkoholowe 34537 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 38178 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 38986 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 39723 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 35848 
MOJA SPRAWA Zwrot podatku akcyzowego 33499 
MOJA SPRAWA Stypendia szkolne 33106 
MOJA SPRAWA Oddziaływanie na środowisko 22144 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków 2323 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GZGK 40419 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GBP 36111 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Szkoły 36004 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GSPZOZ 35545 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - GOPS 34630 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - CKiP 33227 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZOFA 33469 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Żłobek 1572 
BUDŻET I FINANSE Sprawozdawczość budżetowa 17525 
BUDŻET I FINANSE Wieloletnia prognoza finansowa 14995 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wzory oświadczeń 22855 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 34595 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia zgodnie z ust. PZP 43189 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia poniżej 30 tys. euro 86647 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP 29874 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wyniki - Zamówienia poniżej 30 tys. euro 25908 
PODATKI LOKALNE uchwały za lata wcześniejsze 28917 
WYBORY I REFERENDA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4003 
WYBORY I REFERENDA Wybory sołtysów 2019 10583 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2014 34355 
WYBORY I REFERENDA Wybory Sołtysów 2015 43094 
WYBORY I REFERENDA Wybory Prezydenta RP 2015 49193 
WYBORY I REFERENDA Wybory Izb Rolniczych 2015 55880 
WYBORY I REFERENDA Wybory uzupełniające do Rady Gminy 37124 
WYBORY I REFERENDA Wybory ławników 54606 
WYBORY I REFERENDA Referendum 6 września 2015 50037 
WYBORY I REFERENDA Wybory parlamentarne 2015 45010 
WYBORY I REFERENDA Wybory Samorządowe 2018 39889 
WYBORY I REFERENDA Ponowne Wybory do Rady Gminy 6337 
  Ilość odwiedzin: 170251