Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj 


Informacja o zamówieniach publicznych - Gmina Żyraków na rok 2014


Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie

Termin składania ofert: 12.12.2014r. godz. 9.50


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 515 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Termin składania ofert: 01.12.2014r. godz. 9.50


Budowa placu zabaw w m. Korzeniów w ramach działania 4.1/4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objetych PROW - na lata 2007-2103 - "Mały projekt"

Termin składania ofert: 03.10.2014r. godz. 9.50


Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nagoszyn

Termin składania ofert: 25.09.2014r. godz. 9.50


Przebudowa ciągu drogi gminnej pn. "Świercze w m. Wola Wielka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"

Termin składania ofert: 08.09.2014r. godz. 9.50


Zapytanie ofertowe z dnia 7 lipca 2014 r. o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartość 30 000 euro na dowóz uczniów zamieszkałych w Mokrem i Woli Wielkiej do gminazjów - odpowiednio - w Zasowie i Straszęcinie

Termin składania ofert: 08.08.2014r.


Zapytanie ofertowe z dnia 7 lipca 2014r. o wartości nieprzekraczającej z złotych równowartość 30 000 euro na dowóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w gminie Żyraków do szkół specjalnych i integracyjnych w Dębicy

Termin składania ofert: 08.07.2014r.


Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej Nr 242 w Zasowie

Termin składania ofert: 01.08.2014r. godz. 09.50


Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi dla OSP w Żyrakowie

Termin składania ofert: 14.07.2014r. godz. 09.50


Zakup doposażenia dla jednostek OSP w Żyrakowie

Termin składania ofert: 14.07.2014r. godz. 11.00


Termomodernizacja dworku w Straszęcinie polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

Termin składania ofert: 18.07.2014r. godzina 9.50


Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie

Termin składania ofert: 06.06.2014r. godzina 9.50


Przebudowa drogi gminnej w Bobrowej na odcinku od drogi powiatowej do Ośrodka Zdrowia w km 0+000-0+153,50

Termin składania ofert: 26.05.2014r. godzina 9.50


Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków - etap II

Termin składania ofert: 05.05.2014r. godzina 9.50


Przebudowa i remont dorgi gminnej pn. Sojkówka w m. Bobrowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Termin składania ofert: 07.04.2014r. godzina 9.50


Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w m. Bobrowa, Bobrowa Wola, Mokre, Wola Wielka i Wola Żyrakowska

Termin składania ofert: 28.02.2014r. godzina 9.50


Dostawa Energii Elektrycznej czynnej na potrzeby Gminy Żyraków, Gminy Jodłowa oraz ich jednostek organizacyjnych

Termin składania ofert: 10.03.2014r. godzina 9.50


Sukcesywna dostawa kamienia drogowego

Termin składania ofert: 24.01.2014r. godzina 9.50Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej

Termin składania ofert: 01.04.2014r. godzina 9.50

Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Grzegorz Reguła

  Ilość odwiedzin: 170278