Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


Uchwały podatkowe na rok 2019

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2019 rok

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku nieruchomości

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach


Uchwały podatkowe na rok 2018

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2018 rok

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku nieruchomości

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach


Uchwały podatkowe na rok 2017

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2017 rok

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach


Uchwały podatkowe na rok 2016

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2016 rok

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach


Uchwały podatkowe na rok 2015

ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2015 rok.

Pozostałe uchwały tj. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych obowiązują z roku 2013.

 


Uchwały podatkowe na rok 2014

Uchwała XXXIV/295/13 z dnia 8 listopada 2013 w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2014 rok.

Pozostałe uchwały tj. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych obowiązują z roku 2013.


Uchwały podatkowe na rok 2013


Uchwała XXIII/176/1 z dnia 30 listopada 2012 w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2013 rok.

Uchwała XXIII/177/12 z dnia 30 listopada 2012 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała XXIII/178/12 z dnia 30 listopada 2012 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków


Druki, deklaracje:
(obowiązujące 2018 i 2019 rok)


Numer rachunku bankowego
dla wpłat należności podatkowych
(osoby fizyczne, prawne):
73 9478 0000 0000 0228 2000 0030
Bank Spółdzielczy Żyraków
Adres Urzędu Gminy: 39-204 Żyraków 137
  • osoby fizyczne dokonując wpłaty na rachunek powinny podać tytułem wpłaty numer konta podatnika widocznego na nakazie podatkowymOsoby odpowiedzialne:
Odpowiedzialny za aktualizację
mgr Agnieszka Tokarz

  Ilość odwiedzin: 170251