Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Liczba odwiedzin kategorii: 23807

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy budowie przedszkola publicznego w Nagoszynie

Treść ...


Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 800 000 z na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"

Treść ...


Informacja z otwarcia ofert

" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 800 000 z na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"

Treść ...


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Część I - Budowa przedszkola publicznego w Nagoszynie

Treść ...


Ogłoszenie

Sprzedaż drzew osobie prawnej - rozstrzygnięcie

Treść ...


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2016-2026

Treść ...


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Remont drogi gminnej nr 106705R relacji Nagoszyn - Mokre

Treść ...


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wraz z przebudową budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Treść ...


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Roboty remontowo-koserwatorskie przy dworku w Żyrakowie

Treść ...


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. Bobrowa - Kolonia"

Treść ...


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Przebudowa części budynku w ZSP w Żyrakowie - przebudowa kuchni"

Treść ...


Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: "Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stały z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Żyraków."
Część pierwsza

Treść ...


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: "Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stały z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Żyraków."

Treść ...


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: "Przebudowa drogi gminnej relacji Straszęcin - Wola Wielka pn. Niciówka dz. nr ewid. 69 w miejscowości Straszęcin oraz dz. nr ewid. 860 w miejscowości Wola Wielka w km 0+000-0+745"

Treść ...


Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu przetargu

Sprzedaż samochodu pożarniczego marki BEDFORD

Treść ...


Informacja o wyborze najkorzystnijszej oferty

Dotyczy: Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków

Treść ...


Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu przetargu

Dotyczy: Sprzedaży samochodu pożarniczego Bedford

Treść ...


Ogłoszenie

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie

Treść ...


Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkrzystnijszej oferty
"Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej."
Treść ...


Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkrzystnijszej oferty
Roboty remontowe w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Górze Motycznej w ramach bieżącej konserwacji obiektu."
Treść ...


Ogłoszenie

Zestawienie złożonych oferty
Rozbiórka kładki dla ruchu pieszego nad rzeką Wisłoką
Treść ...


Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Gminy Żyraków oraz jej jednostek organizacyjnych Żyraków
Treść ...


Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Udzielenie i obsługa kredytu długetrminowego na kwotę 1 153 000 na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek.
Treść ...


Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Straszęcin na odcinku od drogi powiatowej do szpitala powiatowego z oddziałem psychiatrycznym -etap I"
Treść ...


Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Dostawa motopompy dla OSP w Straszęcinie"
Treść ...


Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żyrakowie."
Treść ...


Ogłoszenie

Ogłoszenie o unieważnieniue przetargu - sprzedaż osobie prawnej drzew stojących.

Treść ...


Ogłoszenie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków.

Treść ...


Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej nr 106722R pn. "Wiewiórka - Zasów"

Treść ...


Ogłoszenie

Sprzedaż drzew

Treść ...


Ogłoszenie

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie.

Treść ...


Ogłoszenie

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 515 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Treść ...


Ogłoszenie

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nagoszyn

Treść ...


Ogłoszenie

Przebudowa ciągu drogi gminnej pn. "Świercze w m. Wola Wielka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"

Treść ...


Ogłoszenie

Remont cmentarza z I wojny światowej nr 242 w Zasowie - etap II

Treść ...


Ogłoszenie

Dotyczy ofert: "Termomodernizacja dworku w Straszęcinie polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej"

Treść ...


Ogłoszenie

Dotyczy ofert: "Zakup doposażenia dla OSP w Żyrakowie"

Treść ...


Ogłoszenie

Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Żyraków

Treść ...


Ogłoszenie

Remont cmentarza z I wojny światowej Nr 242 w Zasowie.

Treść ...


Ogłoszenie

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie.

Treść ...


Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej w Bobrowej na odcinku od drogi powiatowej do Ośrodka Zdrowie.

Treść ...


Ogłoszenie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej
- etap II.

Treść ...


Ogłoszenie

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej.

Treść ...


Ogłoszenie

Przebudowa i remont drogi Gminnej pn. Sojkówka w m. Bobrowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Treść ...


Ogłoszenie

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Gminy Żyraków, Gminy Jodłowa i ich jednostek organizacyjnych.

Treść ...


Ogłoszenie

Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w m. Bobrowa, Bobrowa Wola, Mokre, Wola Wielka, Wola Żyrakowska

Treść ...


Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa kamienia drogowego

Treść ...


Wyniki przetargów

Ogłoszenie

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Treść ...


Ogłoszenie

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 1 378 100 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu pomostowego na pokrycie środków z Funduszu Spójności

Treść ...


Ogłoszenie

Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 700 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Treść ...


Ogłoszenie

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015

Treść ...


Ogłoszenie

Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w m. Wiewiórka, Nagoszyn, Straszęcin

Treść ...


Ogłoszenie

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków

Treść ...


Ogłoszenie

Remont cmentarza z I wojny światowej nr 242 w Zasowie

Treść ...


Ogłoszenie

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 594 164 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Treść ...


Ogłoszenie

Rozbudowa i przebudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie

Treść ...


Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych pn. Orkisz w m. Wola Żyrakowska w km 0+000-0+340

Treść ...


Ogłoszenie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz pożądkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków

Treść ...


Ogłoszenie

Przebudowa ciągu drogi gminnej w m. Straszęcin i Wola Wielka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym

Treść ...


Ogłoszenie

Budowa Parkingu w Zasowie

Treść ...


Ogłoszenie

Sprzedaż drzew na pniu

Treść ...


Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa kamienia drogowego

Treść ...


Ogłoszenie

Porządkowanie i wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków w roku 2013" - rozstrzygnięcie część II i III

Treść ...


Ogłoszenie

Porządkowanie i wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków w roku 2013" - rozstrzygnięcie część I

Treść ...


Ogłoszenie

Dotyczy przetargu: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 642 000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Treść ...


Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 500 000 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów."

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Sukcesywna dostawa kamienia drogowego"

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Wielka na dz. ewid. 533/9 491/3 w km 0+000-0+353."

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Zakup trybun sportowych"

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Żyraków"

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nagoszynie"

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Zakup paliw do pojazdów i urządzeń Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie"

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji szkół w Bobrowej, Nagoszynie, Wiewiórce i Woli Wielkiej w ramach działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Wykonanie studium wykonalności dla projektu termomodernizacji szkół w Bobrowej, Nagoszynie, Wiewiórce i Woli Wielkiej w ramach działania 2.2 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Remont dróg gminnych w m. Bobrowa, Zawierzbie i Żyraków w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogi gminnej w m. Bobrowa przysiółek Zakącie".

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Zakup energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Żyraków".

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Termomodernizacja i remont budynku Domu Ludowego w Nagoszynie wraz z budową miejsc postojowych i utwardzeniem placu".

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Sukcesywna dostawa kamienia drogowego".

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Żyraków".

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 500 000 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Sukcesywna dostawa kamienia drogowego".

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 740 000 zł na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej

Treść ...
Wyniki przetargów

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu Porządkowanie i wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznej znajdującej się na terenie gminy Żyraków w 2012 roku

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 1794143 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 i 2012/2013"

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu "na budowę kanalizacji w m. Zasów, Mokre i Nagoszyn Cieszęciny - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu pn: "REMONT DRÓG GMINNYCH PN. Zapłocie Północ w m. Zasów, Rogowski w m. Wola Wielka oraz REMONT MOSTU na Potoku Wiewiórskim w ciągu drogi gminnej przy posesji Depowskiego w m. Wiewiórka "

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu pn: "Remont dróg gminnych pn. Zasów - Ligęska w m. Mokre oraz w m. Bobrowa"

Treść ...
Ogłoszenie

Dotyczy przetargu pn.:
"Remont budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu" ....Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 1794143 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"Osoba publikująca: mgr Adam Pryga
Data publikacji: 2006-08-17Osoby odpowiedzialne:
Odpowiedzialny za aktualizację
mgr Grzegorz Reguła
  Ilość odwiedzin: 170278