Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2016

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

 

Wymagane dokumenty

  • oryginał aktu stanu cywilnego wydany przez USC,
  • tłumaczenie oryginału na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • dokument tożsamości,
  • podanie o wpis do rejestru stanu cywilnego,
  • pełnomocnictwo (jeżeli transkrypcji dokonuje osoba, której nie dotyczy dokument).

Opłaty skarbowe

  • opłata skarbowa: 50 zł

Opłaty administracyjne

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy

Odpisy aktu stanu cywilnego po wpisaniu do rejestru stanu cywilnego wydaje się w terminie 3 dni od daty złożenia dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 6 (parter), tel. 14 68 07 106

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem kierownika USC w Żyrakowie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020.463 t.j. z późniejszymi zmianami)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. 2019.1000 t.j)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2016-04-20
Data publikacji:2016-04-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Krystyna Kania
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:1073