Zamówienia Publiczne zgodnie z ustawą PZP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy iż pozostałe zamówienia (za rok 2018 i starsze) zamieszczone są w archiwalnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych:

Postępowanie przetargowe pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie"

2024-03-08

"Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie" znak sprawy IiGK.271.01.2024

 

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e87ab99-dd41-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Postępowanie przetargowe pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków wielofunkcyjnych na terenie gminy Żyraków"

2024-03-04
Postępowanie przetargowe pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków wielofunkcyjnych na terenie gminy Żyraków"
znak sprawy IiGK.271.06.2024

Link do strony prowadzonego postępowania:

Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej

2024-01-30

Postępowanie przetargowe pn. "Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej " znak sprawy IiGK.271.05.2024

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6989a1ab-be81-11ee-9897-f6855eb846c0

Postępowanie przetargowe pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych"

2024-01-18

Postępowanie przetargowe pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych" znak sprawy IiGK.271.02.2024

Link do strony prowadzonego postępowania:

Postępowanie przetargowe pn. "Budowa placów zabaw"

2024-01-12

Postępowanie przetargowe pn. "Budowa placów zabaw" znak sprawy IiGK.271.01.2024

 

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94cc8246-b129-11ee-b628-1a85378e6c0a

Postępowanie przetargowe pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żyraków wraz z prowadzeniem i obsługą PSZOK"

2024-01-03

Postępowanie przetargowe pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żyraków wraz z prowadzeniem i obsługą PSZOK" znak sprawy IiGK.271.17.2023

Link do strony prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a275c3c1-aa26-11ee-a681-52fe4aa7189e

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków

2023-12-27

Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w Gminie Żyraków

2023-10-23
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO ORAZ PONIŻEJ 5 382 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

 
Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w Gminie Żyraków
 

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2023/2024

2023-10-19

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO ORAZ PONIŻEJ 5 382 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2023/2024

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67b38fbb-6df5-11ee-9aa3-96d3b4440790

Przebudowa dróg gminnych

2023-09-21

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO ORAZ PONIŻEJ 5 382 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na:

Przebudowę dróg gminnych

 

LINK DO STRONY PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37b65978-57ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-19
Data publikacji:2019-03-19
Osoba sporządzająca dokument:mgr Grzegorz Reguła
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:54286