Zamówienia Publiczne zgodnie z ustawą PZP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy iż pozostałe zamówienia (za rok 2018 i starsze) zamieszczone są w archiwalnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w Gminie Żyraków

2023-10-23
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO ORAZ PONIŻEJ 5 382 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

 
Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w Gminie Żyraków
 

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2023/2024

2023-10-19

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO ORAZ PONIŻEJ 5 382 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2023/2024

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67b38fbb-6df5-11ee-9aa3-96d3b4440790

Przebudowa dróg gminnych

2023-09-21

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO ORAZ PONIŻEJ 5 382 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na:

Przebudowę dróg gminnych

 

LINK DO STRONY PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37b65978-57ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1 

Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej

2023-07-19

Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej

Znak sprawy: IiGK.271.11.2023

Identyfikator postępowania ocds-148610-88a92913-248d-11ee-9aa3-96d3b4440790

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88a92913-248d-11ee-9aa3-96d3b4440790

Budowa placów zabaw

2023-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane - Budowa placów zabaw

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-903fdc44-d918-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Przebudowa kotłowni w budynkach szkół

2023-04-07

Przebudowa oświetlenia w szkole w Straszęcinie

2023-03-29

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków

2023-03-21

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków

i jednostek podległych oraz nadzorowanych w ramach projektu: Cyfrowa Gmina – III etap

Gmina Żyraków

Link w systemie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7db1b4b6-c75c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Przebudowa drogi gminnej w km 0+005,00 - 0+424,00 w m. Straszęcin

2023-03-10

Przebudowa drogi gminnej w km 0+005,00 - 0+424,00 w m. Straszęcin

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-842932df-bd02-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Żyraków

2023-03-06

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Żyraków

Identyfiaktor postępowania na platformie e-zamówinia: ocds-148610-169aba95-bb75-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-19
Data publikacji:2019-03-19
Osoba sporządzająca dokument:mgr Grzegorz Reguła
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:47382