Koncesje alkoholowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców

1. Od czego zacząć?

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenia dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie Gminy Żyraków wydawane są przez Wójta Gminy Żyraków, na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany ?

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /za cały rok/:

 

 • 525,- zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • 525,- zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,- zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłata ustalana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

 

 • 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Referat Organizacyjno Administracyjny - Urząd Gminy w Żyrakowie, pok. nr 8, tel. 14 6807108

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z art. 35 §3 KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności, w tym zakresie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Weryfikacja złożonych dokumentów.
 • Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrakowie.
 • Zezwolenie Wójta Gminy w Żyrakowie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

 

7. Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1356).
 • Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 • Uchwała Nr XXVI/273/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Żyraków miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych,
   

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście lub przez pełnomocnika po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pok. nr 8.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

LIMIT:

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Na podstawie cyt. ustawy, w dniu 18 stycznia 2011r. Rada Gminy w Żyrakowie podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie Gminy Żyraków limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 60 punktów, a przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 16 punktów.
 

OPŁATY:

Zgodnie z wymogiem wynikającym z treści art. 111 ust. 1, 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

Urząd Gminy w Żyrakowie jest czynny:

Poniedziałek - piątek: 700 - 15:00.

Kasa Urzędu znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

nr konta Urzędu Gminy w Żyrakowie:
BS w Żyrakowie
nr 73 9478 0000 0000 0228 2000 0030

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr inż. Małgorzata Szymaszek
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:5097