Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Informacja RJ.ZUZ.4210.126.2024.MW

2024-04-19

Podaje się do publicznej wiadomości

że Zarząd Zlewni w Jaśle

wszczął postępowanie

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  

Zawiadomienie IiGK.6220.11.2023

2024-04-18

Zawiadomienie

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji Wójta Gminy Żyraków w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Informacja Wody Polskie

2024-04-17

Podaje się do publicznej wiadomości

że Zarząd Zlewni w Jaśle

wszczął postępowanie

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  

Obwieszczenie IiGK.6220.8.2022

2024-04-15

Obwieszczenie

"Budowa betoniarnii, w skład której wchodzi: budowa budynku produkcyjnego z węzłem betoniarskim, budowa silosów magazynowych..."

Informacja RZ.ZUZ.4210.100.2024.MW

2024-04-09

Informacja

w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie

2024-03-28

Obwieszczenie
Starosta Dębicki

zawiadamia o wydaniu decyzji no wydaniu decyzji nr 1/2024 z dnia 28.03.2024 znak AB.6740.16.8.2023

Informacja RJ.ZUZ.4210.75.2024.MW

2024-03-27

Informacja

w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Grabinki nowych obiektów budowlanych...

Obwieszczenie

2024-03-25

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków

Obwieszczenie IiGK.6733.19.2023

2024-03-22

Obwieszczenie

"Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV..."

Zawiadomienie RZ.ZUZ.2.4210.619.NC

2024-03-14

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:32499