Zebrania wiejskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE

2023-11-28

Ogłoszenie

Zebranie wiejskie w miejscowości Wola Wielka

OGŁOSZENIE

2023-11-28

Ogłoszenie

Zebranie wiejskie w miejscowości Straszęcin

OGŁOSZENIE

2023-11-24

              Sołtys wsi Bobrowa Wola zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu    4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1800  w   Świetlicy w Bobrowej Woli.

  

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Głosowanie w sprawie możliwości nagrywania zebrania wiejskiego wyłączniew celu sporządzenia protokołu.
 1. Informacja na temat inwestycji realizowanych w sołectwie Bobrowa Wola w 2023 r. oraz planowane na rok przyszły.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym lokalu o godz. 1815.

 

                                                                                                            Sołtys  wsi  Bobrowa Wola

                                                                                       Aneta Jaszcz

OGŁOSZENIE

2023-11-20

  Sołtys wsi Zawierzbie zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 1800 w budynku kulturalno-oświatowym w Zawierzbiu (Żłobek).

 

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.  
 2. Głosowanie w sprawie możliwości nagrywania zebrania wiejskiego wyłącznie w celu sporządzenia protokołu.
 3. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych.
 4. Plany inwestycyjne na 2024 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Zawierzbie

             Andrzej Jachym

OGŁOSZENIE

2023-11-20

              Sołtys i Rada Sołecka wsi Wiewiórka zapraszają mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2023 r. (niedziela) o godz. 1215 w Remizie OSP  w Wiewiórce.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Głosowanie czy zebranie ma być nagrywane czy nie.   
 3. Podsumowanie inwestycji wykonanych w 2023 roku oraz informacja o innych sprawach związanych z miejscowością Wiewiórka.
 4. Propozycje inwestycji na 2024 rok.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 1230.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Wiewiórka

OGŁOSZENIE

2023-11-20

  Sołtys wsi Żyraków zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1800 w Zespole Szkół w Żyrakowie.    

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Sprawozdanie z realizacji działań na terenie sołectwa Żyraków.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek nr 692/223, 1420/9, 1421/1, 1421/4, 1423/16.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia umów dzierżawy działek: 1) nr 590/9,
  2) nr 1411/5.
 5. Plan budżetu sołectwa Żyraków na 2024 rok.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Żyraków

             Łukasz Poproch

OGŁOSZENIE

2023-09-29

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Nagoszyn zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 1700 w Domu Ludowym w Nagoszynie.
Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek mienia gminnego.
 3. Informacja na temat dróg: droga północna, droga Nagoszyn-Bobrowa Wola.
 4. Informacja w sprawie kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej – plany budowy chodnika od nr 1 w kierunku kościoła.
 5. Rozbudowa remizy OSP – plany i kosztorys, budowa placu zabaw.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym dniu, w tym samym lokalu o godz. 17.15.


Sołtys wsi Nagoszyn
Stefania Grzyb

OGŁOSZENIE

2022-12-06

Sołtys wsi Bobrowa zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu  12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku wielofunkcyjnym w Bobrowej.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku
 3. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działki nr 1179 o pow. 0,07 ha należącej do mienia komunalnego gminy Żyraków.
 4. Wyrażenie zgody na służebność przejazdu, przegonu i przechodu przez działkę gminną.
 5. Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w sołectwie Bobrowa w 2022 r. i planowanych inwestycji na 2023 r.
 6. Informacja o 150 rocznicy wybuchu epidemii cholery w miejscowości Bobrowa i podjęcie decyzji o sposobie uczczenia.
 7. Sprawy różne.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi Bobrowa

Zuzanna Janora  

OGŁOSZENIE

2022-12-06

Sołtys wsi Mokre zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 1700 w Szkole Podstawowej w Mokrem.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wyrażenie zgody na nagrywanie zebrania wiejskiego w celu sporządzenia protokołu.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie z wykonanych zadań budżetowych za 2022 rok w Mokrem oraz planowane zadania na 2023 r.
 6. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działki nr 1621/80.
 7. Wyrażenie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu należącego do mienia komunalnego gminy Żyraków.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi  Mokre

Agnieszka Czapiga

OGŁOSZENIE

2022-11-28

Sołtys wsi Korzeniów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu  29  listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00  w Budynku  Świetlicy Wiejskiej (remiza).

Porządek  Zebrania  :

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Informacja Wójta Gminy na temat realizowanych inwestycji i zadań w 2022r. oraz planowanych w 2023r.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Nadleśnictwa Tuszyma.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 18.15

Sołtys wsi Korzeniów

Agnieszka Leska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-07-13
Data publikacji:2021-07-13
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:2763